Για την πλοήγηση


Γλαύκωμα


Το γλαύκωμα είναι  μια  ύπουλη οφθαλμική  πάθηση που σταδιακά οδηγεί στην τύφλωση. Οφείλεται  συνήθως στην υψηλή ενδοφθάλμια πίεση του ματιού μας που προοδευτικά καταστρέφει το οπτικό νεύρο με αποτέλεσμα την μη  αναστρέψιμη απώλεια της όρασης.

Στα αρχικά του στάδια το γλαύκωμα δεν εμφανίζει συμπτώματα για  αυτό και συστήνεται ο  τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος σε ετησία  βάση.

Προδιαθεσικοί παράγοντες  για την εμφάνιση γλαυκώματος είναι:

Αντιμετώπιση γλαυκώματος

Πρωταρχικός στόχος της θεραπείας  είναι  η ελάττωση  της ενδοφθαλμιακής  πίεσης σε επίπεδα τέτοια που δεν βλάπτεται το  οπτικό μας νεύρο. Αυτό γίνεται αρχικά με την χορήγηση κολλυρίων και αν χρειαστεί με θεραπείες με laser  ή  χειρουργική επέμβαση.